POËZIE

Poëziekrant x Awater

2023

Veertig jaar geleden legde het literaire tijdschrift Maatstaf elf vragen voor aan achttien op
dat moment zeer invloedrijke dichters en poëziecritici in een poëzie-enquête. Het leverde een canoniserende berg antwoorden, aan- en opmerkingen vanuit de poëzie zelf op. Op een dergelijke schaal is sindsdien eigenlijk nooit meer gevraagd wat dichters zelf er nou van vinden. Hoog tijd dus, vonden Awater en Poëziekrant, om de Maatstaf-enquête nog eens geüpdatet over te doen. Met o.a. Paul Demets, Nisrine Mbarki, Tijl Nuyts en Yousra Benfquih.
︎
LINK
POËZIE

Een Kleine Poëtica

2022

Vers van het Mes is een poëzieprogramma - één van de langstlopende in de geschiedenis - van deBuren en Perdu, dat aan nog niet gedebuteerde dichters de kans geeft hun werk voor te stellen. Tijdens drie podiummomenten in Amsterdam (28/10), Antwerpen (4/11) en Brussel (5/11) droegen Yousra en de drie andere geselecteerde dichters voor uit eigen werk en deelden ze een ‘kleine poëtica’ waarin ze zich uitspreken over hun werk, het poëzielandschap en hoe ze zichzelf daarin zie. Yousra’s poëtica lees je hier.
︎
PDF
POËZIE

Wij-Zij(n)

2022

Op 17 november 2022 kwamen 250 professionals uit de sociaal-culturele sector samen in Mechelen op de Trefdag van Socius. Dit jaar lag de focus op het wij-zij denken: met wie gaan we nog in gesprek? Wat gebeurt er als gesprekken alleen nog in echokamers van gelijkgezinden plaatsvinden? Wat met polarisatie, desinformatie en segregatie? Hoe verhouden identiteit en gemeenschap zich tot elkaar? Yousra schreef voor hen een gedicht gebaseerd op Chicana schrijfster Gloria Anzaldúa’s theorie van ‘nos/otras’.
︎
LINK
POËZIE

In memoriam Caroline Pauwels

2022

Tijdens de slotavond van het Facts to Act Festival van het Hannah Arendt Instituut op 15 oktober 2022 werd hulde gebracht aan de visie, persoon en het nalatenschap van Caroline Pauwels, die mee aan de wieg stond van het instituut. Aan Yousra werd gevraagd een gedicht te schrijven.
︎
LINKESSAY

Een Abstract Verlangen

2022

Salon Arents te Brugge nodigde Yousra uit om een dichterlijk antwoord te geven op Marcel Broodthaers’ Interview with a Cat. Het resultaat is een poëtisch-dialogisch essay, waar Yousra in gesprek gaat met haar tekenleraar en vervolgens met, oh jawel, ook een kat. Over hoe we voorbij de anekdotiek van de veren een vogel kunnen tekenen, hoe we voorbij de vraag naar bestaansrecht vrij kunnen schrijven en spreken. Daar waar literatuur verondersteld wordt het abstracte concrete te maken, koestert de schrijfster het omgekeerde verlangen.
︎
FULL TEXT - AUDIO

BRIEVEN

2022

‘Hoe te stromen zonder stem, dansen zonder lichaam, hoe, uiteindelijk, spreken in stilte?’ Dat onderzoekt Yousra in twee brieven, aanvankelijk aan Peter Verhelst, vervolgens aan de zon, wind, sterren. Golvend verkent ze de eigenheden en onzekerheden van het gesproken woord, en haar, zo blijkt, weinig vanzelfsprekende verhouding tot het geschreven woord. Ze schreef de brieven met de hand, om de vloeibaarheid van de gesproken taal te belichamen. Brieven om te beluisteren.
︎
PDF - AUDIOESSAY

2022

Waarom ze poëzie wil schrijven. De vraag die Yousra Benfquih van haar arts kreeg, zette haar aan het denken. Over poëzie die, zoals ze leert van dichters June Jordan en Aja Monet, zorgzaam is. Over poëzie die gemeenschappen voedt en bevrijdt. Naar haar volgende afspraak wil ze dan ook een delegatie dichters meenemen.
︎
PDF - VIDEOESSAY

Het park - tussen privaat, publiek en poëzie

2022

Wat hebben het park en poëzie gemeen? En hoe verhoudt die groene oase zich tot de private en publieke ruimte? Net als vele anderen, leerde Yousra in tijden van quarantaine de kunst van het doelloze wandelen. Door zich dagelijks in hetzelfde park om haar hoek te bewegen, ontdekte ze hoe er een wonderlijke microkosmos achter schuilgaat met geheel eigen codes en gewoontes, die van het park een hybride tussenruimte lijken te maken. Lees, of beter, wandel mee.
︎
FULL TEXT - PDFPROZA

Als een vlek licht

2022

Curator Joke van Leeuwen nodigde Yousra samen met Esohe Weyden en Nozizwe Dube uit om een tekst te schrijven in vorm naar keuze met ‘niet thuis thuis’ als vertrekpunt. Yousra schreef een fragment dat je zowel proza als poëzie zou kunnen noemen, of iets tussenin, of is het een brief, een meditatie misschien, een droom, zeil in de wind.
︎
FULL TEXT - AUDIO - LINKPOËZIE

De Poëziekrant

2022

Hoewel Yousra de voorbije jaren met haar poëzie vaak op het podium stond, maakt ze stilaan de beweging naar geschreven gedichten. In De Poëziekrant verschenen enkele van deze verkennende gedichten, ‘work in progress’.
︎
PDFPOËZIE

Poëzieweek

2022

Op donderdag 27 januari 2022 start de tiende editie van de Poëzieweek in Vlaanderen en Nederland. Het thema van deze lustrumeditie is natuur. Naar aanleiding hiervan nodigde Poëziecentrum en Metro zes dichters, waaronder Peter Ver- helst, Joke van Leeuwen, Elvis Peeters en Yousra Benfquih, uit om de krant een poëtisch tintje te geven.
︎
LINK
POËZIE

Watou 2021

2021

Vorig jaar bleef het stil in Watou, op een poëtische fietsroute na. In de zomer van 2021 nam het Kunstenfestival de draad weer op, met de nadruk op meerstemmigheid. Voor de poëzie koos Peter Verhelst voor zowel gevestigde namen als Stefan Hertmans of Miriam Van hee als voor jong aanstormend talent als Bernke Klein Zandvoort of Yousra Benfquih.  Een aantal verzen wordt ingesproken door onder meer Wannes Cappelle of Charlotte Adigéry. Een selectie van 14 gedichten is ook te ontdekken langs het "Gedichtenparcours Watou 2021".
︎
TEKST - LINK
ESSAY

Expo Blauw

2021

Geïnspireerd door Maggie Nelson’s Bluets, cureerde Saskia De Coster de expo Blauw, waarbij ze Peter Terrin, Rebekka de Wit, Lize Spit en andere auteurs uitnodigde associaties neer te pennen bij kunstwerken waarin de kleur blauw centraal staat. Van Yousra vond ze dat ‘zij een prachtig essay van vier bladzijden geschreven, maar dat was jammer genoeg te lang voor de expo, dus schreef ze er nog een kort tekstje bij. Het werk waar ze over schrijft, is abstract. Ik was erg onder de indruk van het eindresultaat, zo treffend en doordacht.’
︎
LINK
- PDF
BRIEF

Danken bij Leven

2020

Er blijft zoveel onuitgesproken in een leven. We vinden zoveel dingen vanzelfsprekend, om te krijgen of te geven of te doen. Pas als je ze uitspreekt, voel je hoe ze dat soms helemaal niet zijn. Hoe iets kleins veel kan betekenen. Daar dankjewel voor kunnen zeggen, schept verbinding. Daarom lanceerde verb(l)ind in november 2020 danken bij leven. Zeven dichters schreven een dankbrief, waaronder Yousra Benfquih, Paul Demets, Peter Holvoet-Hanssen en Mustafa Kör.
︎
PDF
COLUMN

Denken aan en als Fatima Mernissi

2020

Vijf jaar geleden overleed Fatima Mernissi, ook wel de Simone de Beauvoir van de Maghreb. Mernissi bouwde bruggen: tussen rede en verbeelding, tussen islam en het westen. Yousra Benfquih weet waarom we haar missen.
︎
LINKPOËZIE

Zwemlessen voor later

2020

De Klimaatdichters, een collectief van dichters uit Nederland en Vlaanderen, hebben één gedeelde zorg: de toestand van de aarde. Met poëzie in al haar verschijningsvormen strijden zij voor een klimaatvriendelijke wereld. 'Zwemlessen voor later' bevat een bonte verzameling van gedichten, geschreven door jonge honden en ervaren rotten in het vak. U vindt in deze bundel natuurlyriek, afgewisseld met oproepen over ijsberen, wieren en parkeerplekken, traditionele dichtvormen en videogedichten.
︎
TEKST
PODCAST

De Staat van Rechtvaardigheid

2021

In haar serie 'De Staat van…' neemt theatermaker en curator Lara Staal telkens een fundamentele waarde van onze westerse samenleving onder de loep. 'De Staat van de Rechtvaardigheid' bijt zich vast in De Zaak Samuel, het waargebeurde verhaal van een jongen uit Eritrea die op zijn dertiende naar Europa vlucht. Yousra Benfquih maakte een audioverslag van de première, en verwoordt haar impressies bij de film en het nagesprek met advocaat Omer Shatz en staatssecretaris Mehdi.
︎
LINKESSAY

Een Bepaald Type Lyriek

2021

Hoe kunnen schrijvers van kleur en andere groepen die niet tot de norm behoren spreken en schrijven zonder zich te reduceren tot negatie, verheldering, of andere vormen van repliek? Na lange tijd in de academische wereld te vertoeven en deel te nemen aan publieke debatten, meent Yousra dat die mogelijkheid zich enkel aandient in poëzie en spoken word, wat ze dan ook ‘de derde ruimte’ noemt. Door de manier waarop spoken word vandaag vaak wordt ontvangen, is die ruimte echter niet zo vrij als op het eerste gezicht lijkt.
︎
PDF - VIDEOPODCAST

Tot Waar

2021

Liefdesmigratie legt alle paradoxen van de liefde bloot: ze is grenzeloos én broos, ze is tijdloos én actueel, eigen én universeel. Ter gelegenheid van Red Star Line’s expo 'Destination Sweetheart' maakten auteurs Rashif El Kaoui en Yousra Benfquih deze podcast. Laat je meevoeren op een poëtische reis doorheen een caleidoscopisch landschap van verlangen en gemis, van nabijheid en afstand, van vertrekken en landen.
︎
LINKESSAY

Entartete

2021

Cultuurcentrum Mechelen en Kazerne Dossin organiseerden met de steun van Klara de concertreeks ‘Entartete Musik’. Deze reeks concerten, gecureerd door Piet Van Bockstal, stelde de muziek centraal die door het naziregime als ontaard en verderfelijk werd beschouwd. Bij deze concertreeks hoort ook een boek met verschillende reflecties over het thema. In haar bijdrage gaat Yousra in op het concept van ‘the sonic colour line’, en hoe die sonische dimensie van racialisering ook vandaag nog doorwerkt.
︎
LINKESSAY

This is home, right

2021

In 2020 overleed de Belgische schrijver Aster Berkhof op honderdjarige leeftijd. De meeste van zijn boeken zijn intussen in de vergetelheid geraakt, maar jarenlang was hij een van de meest gelezen schrijvers van Vlaanderen. Het meest bijzondere stuk is misschien wel het typoscript van zijn roman Het huis van Mama Pondo, dat bewaard wordt in het archief van het Davidsfonds, dat het boek in 1972 publiceerde. Met de anti-apartheidsroman als vertrekpunt, schreef Yousra een stuk over ‘visitorship’, over perceptie, over thuis zijn en afstand.
︎
LINKPOËZIE

Nuchter op Speeddate

2020

In deze video voor FOMU – in het kader van Trigger #2 Uncertainty – gaat Yousra in op de notie van ‘the double consciousness’ van de Afro-Amerikaanse socioloog W.E.B. Du Bois en brengt ze een van haar meest bekende spoken word gedichten, ‘Nuchter op Speeddate’, waarmee ze in 2017 de finale van Naft voor Woord won.
︎
VIDEOPOËZIE

Adieu

2020

In de zomer van 2020 werden 11 zondagen lang poëtische afscheidsconcerten georganiseerd op Gentse begraafplaatsen en daarbuiten, onder de noemer Adieu. In tijden waarin traditionele rouwmomenten niet mogelijk waren, probeerden we alsnog een afscheidsmoment te creëren met dichters en muzikanten. Nu brengen we de poëzie en de muziek samen uit op cd. Met werk van 12 dichters - waaronder Joke van Leeuwen, Charles Ducal, Paul Demets, Miriam Van hee en Yousra Benfquih - en 11 zangers, met aan het klavier Lies Colman die samen met Gaea Schoeters deze cd samenstelde.
︎
LINKPOËZIE

Refugee Walk

2020

Wereldwijd zijn bijna 80 miljoen mensen op de vlucht voor geweld, oorlog en vervolging. Ze leggen enorme afstanden af, vaak te voet, op zoek naar een veilige thuis. Tijdens de Refugee Walk toon je je solidariteit door samen met heel Vlaanderen een symbolische route van 10, 20 of 40 km te bewandelen en zo geld in te zamelen voor mensen op de vlucht Op vraag van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Leuven Leest schreef Yousra voor Refugee Walk 2020 dit gedicht.
︎
LINK
RADIO

De Ochtend

2020

Voor De Ochtend van Radio 1 schreef Yousra een tijdlang audiobrieven aan haar persoonlijke helden in het kader van het programma ‘Held van de Dag’. Die brieven richtte ze aan verschillende mensen en organisaties, van Curieus vzw tot ‘de vrouw’ en de leerkracht in de concentratieschool. Deze laatste brief richtte ze aan Radio Klara. Over Toni Morisson, een klassiek radiostation en een kleine vijgenboom.
︎
LINKESSAY

Kan het dat hij

2020

Tien hedendaagse auteurs schetsen een beeld van 10 schrijvers. Schrijvers die precies 100 jaar geleden werden geboren. 10 x 100 is een reeks longreads over bekende of (onterecht) vergeten schrijvers uit de Letterenhuiscollectie. Het denkend gezegde is nooit hetzelfde als het dichtend gezegde. Maar ze kunnen ons wel hetzelfde zeggen. Yousra Benfquih dook diep in de duistere gedichten van Jos de Haes.
︎
LINK
ESSAY

De serendipiteit van bananenbrood

2019

In de zomer van 2017 ging Yousra met deBuren op schrijfresidentie. Hoe haar writer's block in Parijs opgelost raakte door een verlangen naar bananenbrood, daarover schreef ze dit essay. 'Mijn vader is geen koning, en ook een kameel was ik niet kwijt, maar op een zomerse zondag in Parijs stond ik oog in oog met serendipiteit.' Met een herwerkte versie van dit essay werd ze genimineerd voor de Joost Zwagerman Essayprijs 2018.
︎
LINKREDE

Aanbevelingen voor een (nog) beter leven

2019

Op 18 december 2019 presenteerde Behoud de Begeerte Aanbevelingen voor een nog beter leven in Bibliotheek Permeke. Voor deze tiende editie gaven we er opnieuw een lap op, want anders kon het geen kerst en nieuw worden. Met Peter Adriaenssens, Ahmet Altan, Yousra Benfquih, Bea Cantillon, Lotte Dodion, Ciska Hoet, Els Keytsman, Emma Lesuis, Gaea Schoeters, Koen Sels en Arno Van Vlierberghe.
︎
LINK
ESSAY

Poëzie in tijden van Polarisering

2019

Wij-zij denken. Verlies van nuance. Botheid tout court. Vanaf welk punt ga je er als mens, kunstenveld of samenleving aan tenonder? Omdat we het allemaal op een of andere manier aan ons water voelen, op welke stroom we ook varen, onderzoekt rekto:verso het stijgend gevoel van 'polarisering'. In dit nummer gaat Yousra in op de kracht van poëzie - en specifiek van spoken word - die ze hier voor het eerst de ‘derde ruimte’ noemt.
︎
LINKPROZA

Het Fenikscomplex

2019

Nummer 36 van literair tijdschrift Kluger Hans heet Het feniksxcomplex en stelt de vraag of de feniks vernielzucht of net scheppingsdrang ervaart. Dit fabeldier is een mythische vogel die in staat is zichzelf te regenereren door aan zelfontbranding te doen. Het beest komt telkens weer tevoorschijn uit zijn eigen as en is dankzij dit trucje een lang leven beschoren. Met werk van o.a. Hans Depelchin, Joost Oomen, Max Urai, Yelena Schmitz en Yousra Benfquih.
︎
LINKPROZA

Out of Office

2018

Stel jij ook een out of office in wanneer je met vakantie bent, maar is die nogal saai? Radio 1 en deBuren gaan deze zomer daarom op zoek naar de mooiste afwezigheidstekst. We vroegen een tiental Vlaamse en Nederlandse taalkunstenaars, waaronder Wim Helsen, Joke Van Leeuwen, en Yousra Benfquih alvast om het goede voorbeeld te geven.
︎
LINKPOËZIE

Dekoloniseer

2018

'Diversiteit' heet in de cultuursector een prioriteit, maar tegelijk blijft het gevoel bestaan dat er nog steeds veel te weinig beweegt. Hoe komt dat? Van ‘diversiteit’ moeten we naar ‘dekolonisering’. Dat wil zeggen: niet gewoon een extra likje kleur leggen op de bestaande structuren, maar die structuren zelf ontmantelen. Wat, hoe, waar naartoe? Rekto:verso vroeg aan drie slam poets - Esohe Weyden, Anissa Boujdaini en Yousra Benfquih voor een bijdrage.
︎
LINK
PROZA

Ode aan Henri Matisse

2017

De kandidaten voor de schrijfresidentie van deBuren in Parijs schreven speciaal voor deze oproep een ode aan een Parijs icoon. In de aanloop naar de residentie van 2017 laten we je meelezen met een keuze uit deze verrassende odes. Yousra Benfquih schreef een ode aan Henri Matisse.
︎
LINK