Een Bepaald Type Lyriek






Hoe kunnen schrijvers van kleur en andere groepen die niet tot de norm behoren spreken en schrijven zonder zich te reduceren tot negatie, verheldering, of andere vormen van repliek? Na lange tijd in de academische wereld te vertoeven en deel te nemen aan publieke debatten, meent Yousra dat die mogelijkheid zich enkel aandient in poëzie en spoken word, wat ze dan ook ‘de derde ruimte’ noemt. Door de manier waarop spoken word vandaag vaak wordt ontvangen, is die ruimte echter niet zo vrij als op het eerste gezicht lijkt.
︎