“Pretenderen we inderdaad niet dat poëzie – literatuur – daarover gaat: over wat op het eerste gezicht niet te zien is, wat in ruis en razen gemist wordt, wat tussen de plooien van de platitude en het plausibele valt, wat zich stil aan de rand van de dingen bevindt, over dat waar wij van vervreemd zijn of wat wij hebben vervreemd, wat zich afspeelt in de marge, aan de uiterste grenzen van het veld?”
︎
Yousra BenfquihYousra Benfquih is schrijver, dichter en onderzoeker. Sinds ze in 2017 de txt-on-stage wedstrijd Naft voor Woord won en deelnam aan de residentie van deBuren, is ze een vaste waarde op de Vlaamse podia, gaande van de Bozar tot de Roma, de Arenberg tot Theater aan Zee.

Haar werk lees je in Kluger Hans, DW B, de Poëziekrant, De Revisor en Notulen van het Onzichtbare, haar columns in De Standaard, Knack en De Morgen, en haar audiobrieven hoor je op Radio 1.

ESSAY

Een Abstract Verlengen

2022

Salon Arents (Arentshuis Brugge) nodigde Yousra uit om een dichterlijk antwoord te geven op Marcel Broodthaers’ Interview with a Cat. Het resultaat is een poëtisch-dialogisch essay, waar Yousra in gesprek gaat met haar tekenleraar en vervolgens met, oh jawel, ook een kat. Over hoe we voorbij de anekdotiek van de veren van een vogel kunnen tekenen, hoe we voorbij de vraag naar bestaansrecht vrij kunnen schrijven en spreken. Daar waar literatuur verondersteld wordt het abstracte concrete te maken, koestert de schrijfster het omgekeerde verlangen.
︎
FULL TEXT


BRIEVEN

DW B - Horen & Gehoord worden

2021

‘Hoe te stromen zonder stem, dansen zonder lichaam, hoe, uiteindelijk, spreken in stilte?’ Dat onderzoekt Yousra Benfquih in twee brieven, aanvankelijk aan Peter Verhelst, vervolgens aan de zon, wind, sterren. Golvend verkent ze de eigenheden en onzekerheden van het gesproken woord, en haar, zo blijkt, weinig vanzelfsprekende verhouding tot het geschreven woord. Ze schreef de brieven met de hand, om de klank, het ritme en het vloeien van de gesproken taal te belichamen, om de kwetsbaarheid van luisterliteratuur vormelijk weer te geven.
︎

DESIGN PAGES, VOLUME 3 APRIL, SPRING 2021

INSTAGRAM / EMAIL